Kolej PORTOS

Wynajem pracowników kolei.

Outsourcing usług kolejowych. Optymalizacja kosztów.

Firma PORTOS oferuje usługi dla kolei polegające na wynajęciu na terenie całego kraju całych zespołów pracowników obsługujących bocznice kolejowe, kierowników pociągów roboczych i gospodarczych.

Dyspozytor usług kolejowych na potrzeby naszych klientów

Klientom – dla których świadczymy usługi związane z transportem kolejowym – oddajemy do dyspozycji dyspozytora usług kolejowych. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu kieruje zasobami ludzkimi do określonych zadań (np. rewidenci, ustawiacze), natychmiast reagując na nietypowe sytuacje. Planuje, koordynuje i nadzoruje pracę drużyn trakcyjnych. Uzgadnia godzin podstawiania i zabierania wagonów z firmami zewnętrznymi. Pozostaje w stałym kontakcie z przewoźnikami, dyspozytorem zmianowym i zarządcą infrastruktury.

Rewident taboru kolejowego

Wykonuje prace związane z kontrolą stanu technicznego taboru kolejowego, zarówno wagonów pasażerskich, jaki i towarowych. Przeprowadza również drobne naprawy.

Rewident odpowiedzialny jest za prawidłowe zestawienie wagonów w
pociągu i sprawne hamowanie pociągu. Wykonuje próby hamulcowe, mierząc ciśnienie w przewodzie hamulcowym. Sprawdza czy załadunek jest równomiernie rozłożony na wszystkie osie.

Decyduje o konieczności odstawienia wagonów do warsztatu, również w przypadku, gdy przekroczona została data rewizji.

Prowadzi dokumentację dotyczącą stanu wagonów.

Jak wygląda praca rewidenta taboru? »

Ustawiacz taboru kolejowego

Kieruje pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego.

Koordynuje i nadzoruje pracę lokomotyw oraz drużyny manewrowej podczas wykonywania prac manewrowych. Dba o bezpieczeństwa ludzi i taboru podczas pracy a także terminowość obsługi punktów ładunkowych.

Zajmuje się zestawianiem, łączeniem i rozłączaniem wagonów (pociągów) oraz obsługą punktów ładunkowych.

Sprawdza stan wagonów i przesyłek wagonowych i pełni szczególny nadzór nad wykonywaniem prac z taborem kolejowym załadowanym towarami niebezpiecznymi.

Manewrowy taboru kolejowego

Manewrowy wchodzi w skład drużyny manewrowej, która rozłącza poszczególne wagony i grupuje je na torach, przygotowują składy wagonów do odstawienia na poszczególne bocznice.

Zespół manewrowy może również wyłączyć z pociągu pojedynczy wagon, np. z powodu złego stanu technicznego albo włączyć dodatkowy.

Manewrowy przestawia zwrotnice, zabezpiecza wagony przed zbiegnięciem płozami hamulcowymi.

Do dodatkowych zadań manewrowych może należeć sprawdzanie stanu technicznego rozjazdów i ich konserwacja, wykonywanie prac porządkowych np. koszenie traw na międzytorzach a zimą odśnieżanie rozjazdów i ogrzewanie ich.

Ogólne zasady pracy manewrowej »

Kierownik pociągu roboczego / gospodarczego

Podstawowym zdaniem kierownika pociągu roboczego jest organizowanie, przygotowanie i kierowanie pociągiem.
A także nadzór nad oględzinami technicznymi wagonów, sprawdzanie stanu technicznego torów, rozjazdów oraz przełożenia zwrotnic po których porusza się skład pociągu roboczego i gospodarczego. Ponadto:

  • przejazdy liniowe sprzętu i lokomotyw
  • zamykanie i otwieranie szlaków
  • wjazdy i wyjazdy składami roboczymi na zamknięte tory
  • prace manewrowe

Dodatkowe korzyści związane z wynajmem pracowników kolejowych

  • Brak kosztów związanych z rekrutacją i obsługą kadrowo-płacową
  • Elastyczna dostępność wykwalifikowanych pracowników
  • Dopasowanie składów drużyn w zależności od potrzeb
  • Jasne warunki współpracy i pełna kontrola kosztów

Zapraszamy do współpracy!

Obsługa bocznic kolejowych

Profesjonalna obsługa bocznic kolejowych realizowana przez doświadczone drużyny trakcyjne. Zespołami – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów, zarządza dyspozytor, dostępny 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu.

Więcej…

Usługa ochrony dla kolei

Zapewniamy kompleksową obsługę wraz z fachowym doradztwem oraz analizą potencjalnych zagrożeń. Chronimy składy i transporty kolejowe, również podczas postoju. A także budynki, bocznice i pozostałą infrastrukturę kolejową.

Więcej…

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top