Kolej PORTOS

Wynajem pracowników kolei.

Outsourcing usług kolejowych. Optymalizacja kosztów.

Firma PORTOS oferuje usługi dla kolei polegające na wynajęciu na terenie całego kraju całych zespołów pracowników obsługujących bocznice kolejowe, kierowników pociągów roboczych i gospodarczych.

Dyspozytor usług kolejowych na potrzeby naszych klientów

Dyspozytor usług kolejowych na potrzeby naszych klientów Klientom – dla których świadczymy usługi związane z transportem – oddajemy do dyspozycji dyspozytora usług. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu kieruje zasobami ludzkimi do określonych zadań (np. rewidenci taboru, manewrowi, ustawiacze), natychmiast reagując na nietypowe sytuacje. Planuje, koordynuje i nadzoruje pracę drużyn trakcyjnych. Uzgadnia godziny podstawiania i zabierania wagonów z firmami zewnętrznymi. Pozostaje w stałym kontakcie z przewoźnikami, dyspozytorem zmianowym i zarządcą infrastruktury.

Rewident taboru kolejowego

Wykonuje prace związane z kontrolą stanu technicznego taboru kolejowego, zarówno wagonów pasażerskich, jaki i towarowych. Przeprowadza również drobne naprawy.

Rewident odpowiedzialny jest za prawidłowe zestawienie wagonów w
pociągu i sprawne hamowanie pociągu. Pracownicy kolei na tym stanowisku wykonują próby hamulcowe, mierząc ciśnienie w przewodzie hamulcowym. Sprawdzają, czy załadunek jest równomiernie rozłożony na wszystkie osie.

Rewident decyduje o konieczności odstawienia wagonów do warsztatu, również w przypadku, gdy przekroczona została data rewizji.

Prowadzi dokumentację dotyczącą stanu wagonów.

Jak wygląda praca rewidenta taboru? »

Wynajęty pracownik Kolej Portos wykonujący obchód
Pociąg towarowy podczas oględzin dokonywanych przez rewidentów taboru kolejowego z Kolej Portos

Ustawiacz taboru kolejowego

Kieruje pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego.

Koordynuje i nadzoruje pracę lokomotyw oraz drużyny manewrowej podczas wykonywania prac manewrowych. Dba o bezpieczeństwa ludzi, taboru i infrastruktury podczas pracy, a także terminowość obsługi punktów ładunkowych.

Zajmuje się zestawianiem, łączeniem i rozłączaniem wagonów (pociągów) oraz obsługą punktów ładunkowych.

Pracownik kolei na tym stanowisku sprawdza stan wagonów i przesyłek wagonowych i pełni szczególny nadzór nad wykonywaniem prac z taborem kolejowym załadowanym towarami niebezpiecznymi.

Manewrowy taboru kolejowego

Manewrowy wchodzi w skład drużyny manewrowej, która rozłącza poszczególne wagony i grupuje je na torach, przygotowują składy wagonów do odstawienia na poszczególne bocznice.

Zespół manewrowy może również wyłączyć z pociągu pojedynczy wagon, np. z powodu złego stanu technicznego albo włączyć dodatkowy.

Manewrowy taborem kolejowym przestawia zwrotnice, zabezpiecza wagony przed zbiegnięciem płozami hamulcowymi.

Do dodatkowych zadań manewrowych może należeć sprawdzanie stanu technicznego rozjazdów i ich konserwacja, wykonywanie prac porządkowych np. koszenie traw na międzytorzach a zimą odśnieżanie rozjazdów i ogrzewanie ich.

Ogólne zasady pracy manewrowej »

Wynajęty pracownik Kolej Portos dokonujący oględzin technicznych taboru kolejowego

Kierownik pociągu roboczego i gospodarczego

Podstawowym zdaniem kierownika pociągu roboczego jest organizowanie, przygotowanie i kierowanie pociągiem.
A także nadzór nad oględzinami technicznymi wagonów, sprawdzanie stanu technicznego torów na kolei, rozjazdów oraz przełożenia zwrotnic, po których porusza się skład pociągu roboczego i gospodarczego. Ponadto pracownicy na tym stanowisku odpowiadają za:

  • przejazdy liniowe sprzętu i lokomotyw
  • zamykanie i otwieranie szlaków
  • wjazdy i wyjazdy składami roboczymi na zamknięte tory
  • prace manewrowe

Dodatkowe korzyści związane z wynajmem pracowników kolejowych

  • Brak kosztów związanych z rekrutacją i obsługą kadrowo-płacową
  • Elastyczna dostępność wykwalifikowanych pracowników, takich jak np. manewrowy czy rewident wagonów i taboru kolejowego
  • Dopasowanie składów drużyn w zależności od potrzeb
  • Jasne warunki współpracy i pełna kontrola kosztów

Zapraszamy do współpracy!

Obsługa bocznic kolejowych

Profesjonalna obsługa bocznic kolejowych realizowana przez doświadczone drużyny trakcyjne. Zespołami – zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez klientów, zarządza dyspozytor, dostępny 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu.

Więcej…

Usługa ochrony dla kolei

Zapewniamy kompleksową obsługę wraz z fachowym doradztwem oraz analizą potencjalnych zagrożeń. Chronimy składy i transporty kolejowe, również podczas postoju. A także budynki, bocznice i pozostałą infrastrukturę kolejową.

Więcej…

Profesjonalna obsługa kolejowowa na terenie całego kraju

Wynajem doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników kolei: manewrowych taborem, ustawiaczy wagonów, rewidentów oraz kierowników pociągów roboczych i gospodarczych. Profesjonalna obsługa bocznic kolejowych.

Sprawdzone procedury, wieloletnie doświadczenie

W toku codziennej działalności kolejowej ryzyko nieplanowanych przestojów i konieczność bieżącego monitoringu złożonych systemów trakcyjnych wymagają specjalistycznej wiedzy i elastycznego dostępu do pracowników zdolnych do szybkiego reagowania na dynamicznie zmieniające się potrzeby. Nasze wsparcie pozwala na natychmiastowe skalowanie drużyn w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Dostosowujemy kompetencje pracowników kolei do specyficznych wymagań każdego zlecenia. Nieustannie rozwijamy procedury, tak aby każda czynność wykonana przez naszych specjalistów przebiegała sprawnie i bezpiecznie, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów i standardów BHP. Nasz zespół składający się m.in. z dyspozytorów, rewidentów wagonów czy manewrowych taborem kolejowym wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia telematyczne, które zapewniają błyskawiczną reakcję na sytuacje awaryjne i zmieniające się warunki operacyjne.

Doświadczenie i kompetencje pracowników kolejowych do wynajęcia

Jedną z naszych specjalności jest zabezpieczenie infrastruktury na kolei. Oferujemy fizyczną ochronę mienia i profesjonalne usługi doradcze mające na celu identyfikację i minimalizację potencjalnych zagrożeń. Nasze wsparcie w długoterminowej perspektywie pozwala na uniknięcie kosztownych strat i awarii. Świadczymy w pełni skalowalne, z których z powodzeniem korzystają zarówno małe przedsiębiorstwa kolejowe, jak i duże spółki chcące wynająć pracowników, np. dyspozytorów, rewidentów wagonów czy manewrowych taborem.

Skontaktuj się z nami i zdecyduj na usługi, które gwarantują efektywność działania, bezpieczeństwo, elastyczność i dostosowanie do wymogów nawet najbardziej wymagających projektów na kolei.

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top