Bez wątpienia jedną z najważniejszych osób pracujących na kolei jest rewident taboru. Pełni on bardzo odpowiedzialną, a
nierzadko wręcz kluczową funkcję w całej organizacji, dlatego stanowisko to jest przeznaczone przede wszystkim dla
osób sumiennie wykonujących swoje codzienne obowiązki. Warto bliżej przyjrzeć się pracy rewidenta taboru. Co należy
do jego obowiązków? W jakich warunkach pracuje i z jakimi zagrożeniami musi się mierzyć w czasie pełnionej służby?

Rewident taboru – czym zajmuje się na co dzień?

Głównym zadaniem rewidenta jest dokonywanie oględzin oraz weryfikowanie stanu technicznego lokomotyw i wagonów.
Dopiero szczegółowy przegląd techniczny umożliwia dopuszczenie pojazdu do ruchu. Oznacza to, że rewident w mocno
bezpośredni sposób wpływa na bezpieczeństwo pasażerów.
Prowadzone oględziny są wykonywane w oparciu o przyjęte procedury. Żaden z punktów nie może zostać pominięty,
jednak istnieją obszary, gdzie kontrola jest szczególnie dokładna. Są to przede wszystkim hamulce, oświetlenie
zewnętrzne, system wentylacji, instalacja sanitarna, a także sprawność drzwi automatycznych. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości, lokomotywa lub wagon są oznaczane jako uszkodzone i muszą zostać zastąpione.
Zadaniem rewidenta może być również nadzorowanie procesu załadunku i wyładunku wagonów towarowych. Jest to
szczególnie ważne w przypadku towarów niebezpiecznych (toksycznych lub łatwopalnych).

Organizacja napraw

Częstym obowiązkiem rewidenta taboru jest nadzorowanie i organizowanie napraw uszkodzonych pojazdów.
Obowiązkiem osoby będzie wówczas zamawianie części zamiennych oraz zlecanie prac odpowiednim fachowcom
(elektrykowi, mechanikowi czy też spawaczowi). Tylko w ten sposób lokomotywa lub wagon będą mogły w szybki sposób
wrócić na trasę.
Podstawowymi narzędziami używanymi przez rewidenta są manometr, woltomierz, a także amperomierz. Akcesoria te
pozwalają przede wszystkim na dogłębne zweryfikowanie prawidłowości działania wszelkich podzespołów oraz na
wykrycie nawet najmniejszych usterek.

Środowisko pracy rewidenta

Rozpoczynając pracę jako rewident taboru trzeba przywyknąć do bardzo specyficznych warunków pracy. Hałas, praca
w każdych warunkach pogodowych, a nierzadko również konieczność pracy w nocy – to wszystko powoduje, że nie każdy
będzie nadawał się do pełnienia tej konkretnej roli na kolei, jednak satysfakcja z pełnienia służby z pewnością wynagrodzi
każdy włożony trud.

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top