Informacje

Licencja przewoźnika kolejowego

Nowoczesne rozwiązania. Outsourcing usług kolejowych.

Z dniem 4 stycznia 2023 firma Portos uzyskała licencję przewoźnika kolejowego o numerze L/l20/2022

Nie każdy o tym wie, jednak w sytuacji, gdy konkretne przedsiębiorstwo chce wykonywać pracę związaną z przewozami kolejowymi, musi posiadać stosowaną licencję wydaną przez odpowiednie organy. Jest nam bardzo miło poinformować, że w dniu 23 stycznia 2023 roku firma PORTOS Sawicki i Perz Sp. J. otrzymała taką licencję i od tego dnia przedsiębiorstwo uzyskało dostęp do infrastruktury kolejowej.

Kto może ubiegać się o licencję przewoźnika kolejowego?

O licencję przewoźnika kolejowego może ubiegać się podmiot, który zamierza wykonywać przewozy kolejowe osób lub świadczyć usługi trakcyjne. Podmiotem tym może być osoba prawna i jednostka organizacyjna, która posiada prawo do wykonywania działalności gospodarczej. Oprócz tego może być to również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Aby Prezes Urzędu Transportu Kolejowego mógł udzielić licencji przewoźnika kolejowego, należy w pierwszej kolejności złożyć odpowiedni wniosek. Zawiera on informacje, takie jak na przykład nazwa przedsiębiorcy, siedziba firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej, a także krótki opis działalności związanej z transportem kolejowym. Istotne jest również podanie kwoty zabezpieczenia finansowego i przyczyn wystąpienia o własną licencję. Na podstawie załączonych dokumentów podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu licencji. Bardzo ważną informacją jest fakt, że decyzja jest podejmowana nie tylko na podstawie dokumentów, ale również na podstawie dobrej reputacji, wiarygodności finansowej oraz kwalifikacji zawodowych pracowników. Oznacza to, że przedsiębiorstwa posiadające tę licencję muszą spełniać rygorystyczne wymogi we wszystkich tych aspektach.

Po wypełnieniu wszystkich wniosków oraz po dostarczaniu niezbędnych dokumentów ostateczna decyzja dotycząca przyznania licencji powinna zostać podjęta w ciągu 90 dni. Udzielana licencja jest ważna bezterminowo, co oznacza, że można się nią posługiwać aż do momentu, gdy z określonych względów decyzja nie zostanie zawieszona lub całkowicie cofnięta.

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top