Ochrona dla kolei

Ochrona składów i transportów kolejowych.

Outsourcing usług kolejowych. Optymalizacja kosztów.

Chronimy składy i transporty kolejowe na terenie całego kraju.

Zapewnienie ochrony dla pociągów przewożących paliwa płynne i stałe: węgiel, pellet, miał węglowy; składów kontenerowych czy nadzorowanie tankowania paliw do lokomotyw to oszczędności w skali każdego miesiąca. Oddajemy do dyspozycji zespoły wykwalifikowanych i bardzo doświadczonych pracowników, znających specyfikę realizowania tego typu usług ochrony. Wyszkoleni w zakresie bezpiecznego poruszania się po torach kolejowych, wyposażeni w nowoczesne środki łączności, są w stanie efektywnie zapobiegać kradzieży.

Ochraniane składy kolejowe mogą być wyposażone w mobilne, śledzące urządzenia GPS, pracujące nieprzerwanie podczas przejazdu składu na całej trasie. Na zlecenie klienta przeprowadzamy regularną lub wybiórczą kontrolę trzeźwości pracowników, stosując atestowane alkomaty dowodowe z wydrukiem.

Uzbrojeni pracownicy ochrony Kolej Portos w trakcie ochrony transportu kolejowego

Ochrona składów kolejowych

Zapewniamy zespoły doświadczonych pracowników bezpośrednio chroniących składy kolejowe na trasie przejazdu. Realizujemy również działania prewencyjne – kontrole i zapobieganie.

Pracownicy ochrony Kolej Portos podczas ochrony składu kolejowego

Ochrona transportów kolejowych

Świadczymy usługi doradcze, w tym analizę potencjalnych zagrożeń dla transportów kolejowych realizowanych na terenie całego kraju.

Ochrona remontów na kolei

Zapewniamy bezpośrednią ochronę fizyczną przy budowach i przebudowach linii czy bocznic kolejowych, remontach trakcji kolejowych i głównych torów.

Zapraszamy do współpracy!

Wynajem pracowników kolei

Świadczymy usługi związane z transportem kolejowym poprzez wynajem rewidentów, ustawiaczy, manewrowych, kierowników pociągów roboczych. Zespołami zarządza dyspozytor, dostępny dla naszych klientów 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu.

Więcej…

Obsługa bocznic kolejowych

Wynajmujemy kompletne drużyny trakcyjne i rewidenckie. Profesjonalnie zarządzamy obsługą bocznic kolejowych, kierując do tych prac wyłącznie doświadczony i zaangażowany personel. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez klienta.

Więcej

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top