Nie ulega wątpliwości, że praca na kolei jest bardzo pasjonująca i satysfakcjonująca. Specyficzne warunki prowadzonych
działań powodują jednak, że warto dobrze przygotować się do tej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynności
manewrowe. Mianem tym są nazwane wszystkie czynności wykonywane na torach, z wyjątkiem wjazdów, wyjazdów oraz
przejazdów pociągiem.

Podstawowe zasady manewrowania

Prowadzone manewry taboru kolejowego powinny być wykonywane w sposób szybki, sprawny oraz zdecydowany.
Konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu, a także o bezpieczeństwo całego taboru,
urządzeń i przesyłek. Bardzo istotne jest, by wszelkie manewry wykonywać w myśl postanowień przepisów i instrukcji
kolejowych, a także z uwzględnieniem obowiązującego rozkładu jazdy. Tylko w ten sposób możliwe będzie zachowanie
wysokiego stopnia bezpieczeństwa oraz uchronienie się przed kolizją z innym pojazdem.

Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale dla każdej stacji powinien być opracowany regulamin pracy manewrowej. Osoby
prowadzące na niej swoje działania muszą się zapoznać ze wszystkimi postanowieniami i koniecznie je przestrzegać.
Postanowienia dotyczą przede wszystkim manewrów na bocznicach oraz ładowniach. Regulamin powinien ujmować
także wszelkie ograniczenia i dozwolone sposoby manewrowania.

Co uwzględniają zasady manewrowania?

Zasady manewrowania są bardzo rozbudowane i mogą się od siebie różnić w zależności od stacji, na której się
znajdujemy. Istnieje jednak kilka podstawowych wytycznych, których należy koniecznie przestrzegać. Według przepisów
manewrujące pojazdy muszą mieć zapalony reflektor dolny znajdujący się po stronie obsadzonego stanowiska
maszynisty. Ułatwia to orientację personelu, z której strony siedzi maszynista, oraz w którą stronę porusza się pojazd.
Według instrukcji o prowadzeniu manewrów drużyna manewrowa powinna być rozstawiona po tej stronie manewrującego
taboru, po której znajduje się stanowisko maszynisty.

Jest to tylko przykład zasad manewrowania taborem. Bardzo istotne jest jednak, aby koniecznie je przestrzegać, gdyż
będzie miało to decydujący wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych działań.

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top