agnieszka

Ogólne zasady pracy manewrowej

Nie ulega wątpliwości, że praca na kolei jest bardzo pasjonująca i satysfakcjonująca. Specyficzne warunki prowadzonychdziałań powodują jednak, że warto dobrze przygotować się do tej pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynnościmanewrowe. Mianem tym są nazwane wszystkie czynności wykonywane na torach, z wyjątkiem wjazdów, wyjazdów orazprzejazdów pociągiem. Podstawowe zasady manewrowania Prowadzone manewry taboru kolejowego powinny być …

Ogólne zasady pracy manewrowej Read More »

Jak wygląda praca rewidenta taboru?

Bez wątpienia jedną z najważniejszych osób pracujących na kolei jest rewident taboru. Pełni on bardzo odpowiedzialną, anierzadko wręcz kluczową funkcję w całej organizacji, dlatego stanowisko to jest przeznaczone przede wszystkim dlaosób sumiennie wykonujących swoje codzienne obowiązki. Warto bliżej przyjrzeć się pracy rewidenta taboru. Co należydo jego obowiązków? W jakich warunkach pracuje i z jakimi zagrożeniami …

Jak wygląda praca rewidenta taboru? Read More »

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top