Prowadząc tabor kolejowy mamy do czynienia z jazdami pociągowymi oraz manewrowymi. Wykonywać je mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia na prowadzenie pociągu. Czym się różnią te dwa rodzaje jazd i w jakich sytuacjach się je wykonuje?

Jazdy pociągowe są związane z planowym ruchem pociągów, który został ujęty w rozkładzie jazdy. Dotyczą one nie tylko pociągów pasażerskich, ale również towarowych. W większości przypadków tego typu jazdy odbywają się tylko po torach głównych. Jazdy manewrowe natomiast są związane z wykonywaniem manewrów taboru. Ich przykładem jest przetaczanie wagonów, formowanie składów, a także rozrządzanie.

Gdzie można przeprowadzać jazdy pociągowe i manewrowe?

Bardzo ważną informacją jest fakt, że nie każdy rodzaj jazdy i manewru można przeprowadzać na wszystkich torach. Jest to związane z obowiązującymi przepisami i zasadami ruchu. Tylko dzięki temu możliwe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na torach.

Jazdy pociągowe mogą być przeprowadzane na torze głównym zasadniczym, torze głównym dodatkowym oraz torze szlakowym. W szczególnych przypadkach mogą być one prowadzone również na torze bocznym, jednak muszą zaistnieć do tego odpowiednie przesłanki. Zabronione jest wykonywanie jazd pociągowych na torze specjalnego przeznaczenia. Jazdy manewrowe natomiast mogą być przeprowadzane na torze głównym zasadniczym, torze głównym dodatkowym, torze bocznym oraz torze specjalnego przeznaczenia. Mogą się one odbywać również na torze szlakowym, jednak tylko w obrębie granicy przetaczania.

Sygnalizatory dla jazd manewrowych

Aby zapewnić możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa na torach stosuje się specjalne tarcze manewrowe. Są to sygnalizatory nadające dwa rodzaje sygnałów – zezwolenie lub zabronienie jazdy manewrowej. W przypadku torów, po których odbywają się zarówno jazdy pociągowe, jak i manewrowe, do podawania sygnałów stosujemy semafory. Muszą być one wyposażone w latarnię ze światłem czerwonym oraz dodatkową latarnię ze światłem białym, pozwalające m.in. na wyświetlenie sygnału zezwalającego na prowadzeni jazd manewrowych.

Dyspozytor całodobowo - tel: 510 076 271 | e-mail: dyspozytor.kolej@portos1.pl

Scroll to Top